LIÊN ĐỘI TH NGUYỄN DU THAM GIA LỄ RA QUÂN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2016 TẠI ĐOÀN XÃ TAM TRÀ

LIÊN ĐỘI TH NGUYỄN DU THAM GIA LỄ RA QUÂN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2016 TẠI ĐOÀN XÃ TAM TRÀ
          Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng của Đảng, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong thanh thiếu nhi gắn với các ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập  Đoàn , 41 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975- 24/3/2016). Liên đội TH Nguyễn Du đã tham gia lễ ra quân tháng thanh niên năm 2016 tại Đoàn Xã Tam Trà 
Một số hình ảnh hoạt động:
Các em đang dọn vệ sinh môi trường tuyến đường thôn Phú Đức-Tam Trà

Tác giả bài viết: Phạm Quốc Dũng

Nguồn tin: nguyendunt.edu.vn