TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC-VC NĂM HỌC 2017-2018

Thầy Hiệu Trưởng đọc diễn văn khai mạc hôi nghị

Thầy Hiệu Trưởng đọc diễn văn khai mạc hôi nghị

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Núi Thành và công văn của Công đoàn giáo dục huyện về việc hướng dẫn Hội nghị CBCCVC năm học 2017-2018, sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017, trường TH Nguyễn Du tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018. Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2016-2017; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, báo cáo tổng kết phong trào thi đua, báo cáo đánh giá thực hiện quy chế dân chủ, nội quy cơ quan, bổ sung nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công tác tài chính của đơn vị, báo cáo hoạt động của BTTND... Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị được nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi, tâm huyết của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Trên tinh thần khách quan, cởi mở, thẳng thắn, dân chủ các ý kiến tập trung về giải pháp thực hiện chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2017-2018. Hội nghị kết thúc trong không khí vui tươi, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Một số hình ảnh trong hội nghị 
Văn nghệ chào mừng

Phát biểu lảnh đạo PGD
Tác giả bài viết: phạm quốc Dũng

Nguồn tin: nguyendunt.edu.vn