Về việc: Sử dụng hệ thống điều hành công việc nội bộ

Về việc: Sử dụng hệ thống điều hành công việc nội bộ
Sử dụng hệ thống điều hành nội bộ
Từ ngày 20/11 năm 2014, Tất cả cán bộ giáo viên trường TH Nguyễn Du sẽ trao đổi các văn bản, công văn qua hệ thống điều hành công việc nội bộ của trường tại đia chỉ: http://nguyendunt.edu.vn/office
Trân trọng thông báo!